Regulamin Rezerwacji

 1. Rezerwacje stolików przyjmujemy drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 58 710 08 91 oraz na adres e-mail rezerwacje@bialewinoiowoce.pl
 2. Rezerwacje składane mailowo muszą zostać potwierdzone – samo wysłanie wiadomości email na adres rezerwacje@bialewinoiowoce.pl nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji.
 3. Stoliki rezerwujemy do godziny 20:00. Po tej godzinie wolne stoliki dostępne są bez rezerwacji. Osoby oczekujące na wolny stolik przy barze mają pierwszeństwo przed tymi, którzy dopiero przyszli.
 4. Dokonując rezerwacji stolików należy podać dzień rezerwacji, godzinę, nazwisko osoby rezerwującej oraz numer telefonu kontaktowego.
 5. Rezerwacja jest ważna przez 15 minut licząc od ustalonej i potwierdzonej godziny rezerwacji; po upływie tego czasu rezerwacja przepada, stolik zostaje zwolniony.
 6. Na życzenie gości (informacja telefoniczna) istnieje możliwość przedłużenia czasu rezerwacji stolika.
 7. Rezerwacja od poniedziałku do czwartku jest bezpłatna.
 8. Rezerwacje w weekend, czyli w piątki i soboty, wymagają przedpłaty w formie zadatku w wysokości 50 zł/osoba.
 9. Przedpłata w formie zadatku powinna zostać opłacona na co najmniej 1 dzień przed ustaloną godziną rezerwacji: – Wysokość zadatku będącego potwierdzeniem rezerwacji wynosi 50zł od osoby. Opłaty można dokonać bezpośrednio w lokalu lub przelewem na konto: WRS Sp. z o. o. 60 1140 2004 0000 3702 7988 2158
  • Wniesienie opłaty jest jedynym potwierdzeniem dokonania rezerwacji. W przypadku płatności przelewem prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy rezerwacje@bialewinoiowoce.pl. W przypadku braku opłaty i braku potwierdzenia, rezerwacja jest nieważna. W przypadku wpłaty gotówkowej lub kartą należy mieć ze sobą dowód zapłaty.
  • Przedpłata w formie zadatku jest rozliczana w poczet rachunku.
  • Brak dowodu wpłaty wyklucza odliczenie przedpłaty od całości rachunku.
  • W przypadku nie pojawienia się osób, które przedpłaty dokonały i spóźnienia przewyższającego czas 15 minut od ustalonej godziny rezerwacji zadatek przepada i jest traktowany jako opłata za usługę rezerwacji stolika, która ma pokryć stratę z tytułu wyłączenia stolika ze sprzedaży.
  • W przypadku przybycia mniejszej liczby gości niż ustalona, restauracja ma prawo po 15 minutach do anulowania części rezerwacji poprzez zmniejszenie ilości stolików oraz liczby miejsc o liczbę brakujących gości, wówczas zadatek za osoby, które nie przybyły przepada.
  • Restauracja nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania rezerwacji.
 10. Rezerwacje przyjmujemy na maksymalnie 12 osób.
 11. W przypadku braku menu ustalonego przez gości, restauracja nie odpowiada za długi czas oczekiwania na zamówione dania lub nierówny czas wydawania dań poszczególnym osobom.
 12. Restauracja zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 10% wartości rachunku dla rezerwacji od 8 osób.
 13. Nie można spożywać produktów zakupionych poza restauracją.
 14. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu muszą zostać ustalone z managerem lokalu i potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej przez obie strony.
 15. Restauracji zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania rezerwacji bez podania przyczyny.
 16. Dokonanie rezerwacji w restauracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Spółka informuje, że nie ma możliwości odstąpienia od umowy po realizacji zamówienia.